Πακέτα Hosting

48,00€
Annually
Pack 400
400MB Αποθηκευτικός Χώρος
60 GB Κίνηση Δεδομένων
50 e-mail accounts
1 βάση MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7
60,00€
Annually
Pack 800
800MB Αποθηκευτικός Χώρος
80 GB Κίνηση Δεδομένων
100 e-mail accounts
2 βάσεις MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7
75,00€
Annually
Pack 2000
2 GB Αποθηκευτικός Χώρος
100 GB Κίνηση Δεδομένων
150 e-mail accounts
4 βάσεις MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7
100,00€
Annually
Pack 3000
3 GB Αποθηκευτικός Χώρος
200 GB Κίνηση Δεδομένων
200 e-mail accounts
6 βάσεις MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7
150,00€
Annually
Pack 5000
5 GB Αποθηκευτικός Χώρος
400 GB Κίνηση Δεδομένων
300 e-mail accounts
10 βάσεις MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7
200,00€
Annually
Pack 6000
6 GB Αποθηκευτικός Χώρος
500 GB Κίνηση Δεδομένων
350 e-mail accounts
15 βάσεις MySQL
Control Panel cPanel
Καθημερινό backup
Υποστήριξη 24x7