Βάση Γνώσεων


Κατηγορίες


Πιο Δημοφιλή Άρθρα


 Σύνδεση POP3 με το email.

Παρακαλώ βεβαιωθείτε σε συνεργασία με τον τεχνικό που σας υποστηρίζει μηχανογραφικά ότι έχετε τις παρακάτω ρυθμίσεις POP3 στον client που χρησιμοποιείτε: Secure SSL Settings Username: info@mydomain.gr Password: Use the email...